Werkzaamheden

Gaskraan dicht

De afsluitboete bestaat niet

Duizenden mensen die geen gas meer gebruiken in hun huis (gasverlaters) werden de afgelopen jaren geconfronteerd met de ‘afsluitboete’ van de netbeheerders: de schijnbare verplichting om een fors bedrag te moeten betalen voor verwijdering van de aansluiting, als je geen gas meer nodig hebt.

Deze gasverlaters hoeven echter niet te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze daar geen opdracht toe geven. Ze staan in hun recht als ze alleen het contract met hun leverancier (en die met de netbeheerder) opzeggen. En dan betalen ze ook geen vaste lasten meer.

Netbeheerders proberen die mensen echter op een suggestieve manier tot een opdracht te verleiden, omdat ze anders geen enkele reden hebben om de kosten van de door hen gewenste verwijdering van de aansluiting in rekening te kunnen brengen.

Voorkant bundel De Afsluitboete bestaat nietSinds 2017 heb ik me hobby-matig verdiept in deze kwestie, samen met enkele tientallen mede-Tweakers in het topic Gas de deur uit doen, gratis of toch niet? Inmiddels (juni 2020) zijn via de daar beschreven 'Tweakers-route' zo'n 208 + 41 gasverlaters de afgelopen vier jaar zonder verdere kosten van hun vaste lasten voor gas af gekomen. In De afsluitboete bestaat niet, een bundel van 50 pagina's, heb ik onderbouwd waarom dat terecht is, en worden de argumenten van de gasverlaters op Tweakers gepresenteerd.

Recent gaf de kantonrechter in Assen deze Tweakers gelijk. (ECLI:NL:RBNNE:2020:2734). De vordering van de netbeheerder Rendo werd afgewezen.

Ik verwijs voor een verdere inhoudelijke discussie over dit onderwerp naar het levendige forum op Tweakers, waar tientallen mensen die van het gas af zijn of willen hun ervaringen met de netbeheerders delen. Daar is ook een overzicht te vinden van de diverse routes om kosteloos van de vaste lasten voor je gasaansluiting af te komen.

Wat mijn eigen situatie betreft: In april 2018 won ik (min of meer) een geschil met Liander bij de Geschillencommissie Energie (zie het bindende advies 113858), maar Liander weigerde dat advies uit te voeren. Er volgde een vervolg-bindend advies in februari 2019, maar dat was voor Liander nog steeds geen reden om van koers te veranderen. Liander heeft uiteindelijk in september 2019 zijn gasaansluiting in het Polderhuis op eigen initiatief verwijderd, en heeft een factuur van 605 euro gestuurd. Zie hier voor deel dossier vanaf februari 2019 en voor de rest mijn dossier vanaf 6 juni 2019. Die heb ik betwist, en sinds 5 december 2019 hoor ik helemaal niets meer van Liander. Net als vele anderen bij deze en andere netbeheerders...

Werkzaamheden